Regulamin strony
KRAINA ZAPROSZEŃ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.KrainaZaproszen.com prowadzony jest przez firmę FHU KMK Kinga Bydler z siedziba w Lublinie przy ul. Zakopiańska 1/61 NIP: 712-285-79-00, tel. 508-128-071, e-mail : info@krainazaproszen.com zwaną dalej Sprzedającym

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta –zwanego dalej Kupującym – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Kraina zaproszeń prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem emaila: info@krainazaproszen.com

Średni czas realizacji Zamówienia (od ostatecznej akceptacji projektu i zaksięgowania wpłaty do wysłania towaru do Kupującego) wynosi: od 7 do 14 dni roboczych

Minimalna ilość zamówienia zaproszeń wynosi 20 sztuk z jednego modelu. Minimalna wartość zamówienia to 150 zł.

Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego numeru telefonu i adresu e-mail oraz wypełnienia formularza zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą mailową.

Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.

Potwierdzonego oraz zaakceptowanego zamówienia spersonalizowanego z opcją nadruku, nie można anulować.

Dla niezdecydowanych istnieje możliwość zamówienia próbki wybranego zaproszenia lub karty, wysyłanej pocztą. Koszt wysyłki to 16 zł brutto-płatne przedpłatą. W przypadku złożenia zamówienia w naszej firmie kwota ta podlega zwrotowi dla klienta.

W przypadku dodruku poniżej 30 szt. doliczana jest dodatkowo opłata 25 zł.

Przygotowanie dodatkowych wersji zaproszeń, dodatkowych wersji językowych (z treści otrzymanych od klienta), zaproszeń specjalnych może wiązać się z dodatkową opłatą w wysokości 20-30 zł.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronie internetowej www.krainazaproszen.com wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, jeżeli klient jest zainteresowany wystawieniem faktury, powinien powinien poinformować Krainę Zaproszeń o tym fakcie w chwili składania zamówienia. Brak informacji o chęci otrzymania faktury jest jednoznaczne z wystawieniem paragonu.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

Przedpłata
Dane do przelewu:
Płatności w PLN
FHU KMK Kinga Bydler
ul. Zakopiańska 1/61
20-858 Lublin

Numer konta: mbank 44 1140 2004 0000 3902 6408 2600

Gotówka z odbiorem osobistym w naszym salonie przy ul. Górskiej 9 w Lublinie

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:

Przesyłka kurierska DPD 24h z przedpłatą – 20 zł brutto, plany usadzenia wysyłane są jako przesyłka niestandardowa a koszt takiej przesyłki będzie wyceniany indywidualnie z uwagi na różne rozmiary, wagi i formy wykonania.

Odbiór osobisty Lublin – bez dopłaty

Koszty wysyłki zagranicznej naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 2 ustawy o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 )

Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres korespondencyjny:
FHU KMK Kinga Bydler
ul. Zakopiańska 1/61
20-858 Lublin
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.

Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy , na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres korespondencyjny:
FHU KMK Kinga Bydler
ul. Zakopiańska 1/61
20-858 Lublin

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6. REKLAMACJE

W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.

Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:
FHU KMK Kinga Bydler
ul. Zakopiańska 1/61
20-858 Lublin

Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma „Kraina Zaproszeń” nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

Reklamacje z tytułu błędów w treści wypełnienia zaproszenia czy dodatkowych elementów papeterii mogą zostać rozpatrzone tylko w przypadku gdy finalny wydrukowany produkt różni się od wersji ostatecznie zaakceptowanej przez klienta. Jeśli w wersji wydrukowanej znajduje się pomyłka/błąd, którego nie było na przesłanym zaakceptowanym projekcie to taka reklamacja zostanie uwzględniona.

Klient jest świadomy faktu, że zaproszenia i ich elementy wykonywane, składane ręcznie lub wycinane mogą się nieznacznie od siebie różnić. Kraina Zaproszeń w każdym przypadku zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby wykonane elementy były na najwyższym możliwym poziomie. Różnice te nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Kraina Zaproszeń informuję że Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili doręczenia i w razie wątpliwości do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki – warunek niezbędny w przypadku roszczeń związanych z uszkodzeniem w trakcie transportu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą

§8. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Kraina Zaproszeń z siedzibą w Lublinie ul. Zakopiańska 1/61, 20-858 Lublin jako
administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia umowy/ realizacji
zlecenia;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

• inspektorem ochrony danych w Krainie Zaproszeń jest Pani Kinga Bydler adres
e-mail info@krainazaproszen.com;

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
realizacji zamówienia;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2018 r.